آگهی نما، سامانه رسانه های تبلیغات محیطی کشور

چرا آگهی نما در اجرای کمپین های محیطی مفید است

 • سابقه اجرا کمپین های متفاوت

  اجرای کمپینهای متفاوت و گسترده با پوشش حداکثری با شناخت رسانه های محلی هر استان به تفکیک مرکز استان و کلیه شهرستانهای مربوطه

 • مزایا

  معرفی و ارائه لیستهای جامع از کلیه رسانه های محیطی استاندارد در سطح مراکز استانها و شهرستانهای هراستان

 • وجه تمایز

  ارتباط مستقیم با صاحبان رسانه، ارگانها و سازمانهای ارائه دهنده، مجریان بهره برداری از رسانه های محیطی بومی .

 • مشاوره

  ارائه پیشنهادات ویژه و رقابتی بر مبنای استفاده بهینه از بودجه های اختصاص داده شده به رسانه های تبلیغات محیطی .

 • تعهدات

  امکان رصد رسانه های سفارش داده شده به گروه آگهی نما در فواصل زمانی معین،منظم و ارائه گزارش ها دقیق و قابل استناد .

تنوع سازه های محیطی در سطح کشور به تفکیک

رسانه های تبلیغات محیطی از نظر نوع سازه متفاوت بوده و میزان تاثیر گذرای متفاوتی دارند.

آخرین رسانه های ثبت شده در آگهی نما

 • دارای نور

E-T122

0
وضعیت اکران:   در حال اکران آگهی
تاریخ قابل اکران:   09 شهریور 1401
 • اصفهان، اصفهان، خ جي تقاطع همدانيان از احمد آباد

 • 9 متر طول

 • 4 متر ارتفاع

 • دارای نور

E-T120

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • اصفهان، اصفهان، سه وجهی گردان بزرگراه خرازي تقاطع اشرفي اصفهاني وجه سوم

 • 9 متر طول

 • 4 متر ارتفاع

 • دارای نور

E-T119

0
وضعیت اکران:   در حال اکران آگهی
تاریخ قابل اکران:   09 آذر 1401
 • اصفهان، اصفهان، سه وجهی گردان بزرگراه خرازي تقاطع اشرفي اصفهاني وجه دوم

 • 9 متر طول

 • 4 متر ارتفاع

 • دارای نور

E-T118

0
وضعیت اکران:   در حال اکران آگهی
تاریخ قابل اکران:   09 شهریور 1401
 • اصفهان، اصفهان، سه وجهی گردان بزرگراه خرازي تقاطع اشرفي اصفهاني وجه اول

 • 9 متر طول

 • 4 متر ارتفاع

E-T117

0
وضعیت اکران:   در حال اکران آگهی
تاریخ قابل اکران:   11 دی 1401
 • اصفهان، اصفهان، بزرگراه شرق قبل از شهربازي شهر روياها ، جنب پمپ گاز دید به شهر روياها و جي

 • 12 متر طول

 • 5 متر ارتفاع

مشترک شدن در خبرنامه

اشتراک برای دریافت به روز رسانی و اطلاعات. نگران نباشید، هرزنامه ارسال نخواهد شد!

>