با فیلتر کردن اطلاعات مورد نظر، رسانه ی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

مجموع رسانه های یافت شده: 56

 • دارای نور

KH-B24

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • خوزستان، اهواز، پاسداران حد فاصل میدان فرودگاه به میدان چهارشیر

 • 15 متر طول

  3 متر ارتفاع

 • دارای نور

KH-B23

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • خوزستان، اهواز، پاسداران حد فاصل میدان چهارشیر به میدان فرودگاه

 • 15 متر طول

  3 متر ارتفاع

 • دارای نور

KH-B22

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • خوزستان، اهواز، آیت ا.. بهبهانی تقاطع سلمان فارسی دید از چهارراه آبادان

 • 20 متر طول

  3 متر ارتفاع

 • دارای نور

KH-B21

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • خوزستان، اهواز، آیت ا.. بهبهانی تقاطع سلمان فارسی دید از چهارراه پادادشهر

 • 20 متر طول

  3 متر ارتفاع

 • دارای نور

KH-B20

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • خوزستان، اهواز، پاسداران جنب زیتون کارمندی دید از چهارشیر

 • 18 متر طول

  3 متر ارتفاع

 • دارای نور

KH-B19

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • خوزستان، اهواز، پاسداران جنب زیتون کارمندی دید از فرودگاه

 • 20 متر طول

  3 متر ارتفاع

>