با فیلتر کردن اطلاعات مورد نظر، رسانه ی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

مجموع رسانه های یافت شده: 225

S-S17

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • سمنان، سمنان، اسکرول لایت باکس - میدان معلم- دید از میدان مشاهیر به میدان معلم

 • 1.15 متر طول

  2.07 متر ارتفاع

S-S16

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • سمنان، سمنان، اسکرول لایت باکس - میدان معلم- دید از میدان معلم به میدان مشاهیر

 • 1.15 متر طول

  2.07 متر ارتفاع

S-S15

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • سمنان، سمنان، اسکرول لایت باکس - بلوار مولوی شماره پنج- دید از میدان سعدی به سمت تقاطع بلوار قائم و بلوار مولوی

 • 1.07 متر طول

  2.07 متر ارتفاع

S-S14

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • سمنان، سمنان، اسکرول لایت باکس - بلوار مولوی شماره چهار- دید از میدان سعدی به سمت تقاطع بلوار قائم و بلوار مولوی

 • 1.07 متر طول

  2.07 متر ارتفاع

S-S13

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • سمنان، سمنان، اسکرول لایت باکس - بلوار مولوی شماره سه-دید از میدان سعدی به سمت تقاطع بلوار قائم و بلوار مولوی

 • 1.07 متر طول

  2.07 متر ارتفاع

S-S12

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • سمنان، سمنان، اسکرول لایت باکس - بلوار مولوی شماره دو- دید از میدان سعدی به سمت تقاطع بلوار قائم و بلوار مولوی

 • 1.07 متر طول

  2.07 متر ارتفاع

>