با فیلتر کردن اطلاعات مورد نظر، رسانه ی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

مجموع رسانه های یافت شده: 1703

T-B478

0
وضعیت اکران:   در حال اکران آگهی
تاریخ قابل اکران:   20 شهریور 1401
 • تهران، شریف آباد، شريف آباد - پيشوا بعد از روستاي عباس آباد )قشلاق كريم آباد( شريف آباد تهران)

 • 15 متر طول

  3 متر ارتفاع

T-B477

0
وضعیت اکران:   در حال اکران آگهی
تاریخ قابل اکران:   20 شهریور 1401
 • تهران، شریف آباد، شريف آباد - پيشوا بعد از روستاي عباس آباد )قشلاق كريم آباد( به پيشوا ورامين)

 • 15 متر طول

  3 متر ارتفاع

T-B476

0
وضعیت اکران:   در حال اکران آگهی
تاریخ قابل اکران:   28 اسفند 1401
 • تهران، فیروزكوه، گيلاوند - فيروز كوه سه راهي ارجمند از فيروز كوه

 • 20 متر طول

  4 متر ارتفاع

T-B475

0
وضعیت اکران:   در حال اکران آگهی
تاریخ قابل اکران:   19 شهریور 1401
 • تهران، فیروزكوه، گيلاوند - فيروز كوه سه راهي ارجمند به فيروز كوه

 • 20 متر طول

  4 متر ارتفاع

 • دارای نور

T-B474

0
وضعیت اکران:   در حال اکران آگهی
تاریخ قابل اکران:   09 بهمن 1401
 • تهران، پاكدشت، تهران -پاكدشت مقابل استوك خاوران ، تابلو چپ به تهران

 • 25 متر طول

  4 متر ارتفاع

 • دارای نور

T-B473

0
وضعیت اکران:   در حال اکران آگهی
تاریخ قابل اکران:   09 آبان 1401
 • تهران، پاكدشت، تهران -پاكدشت مقابل استوك خاوران ، تابلو راست به تهران

 • 25 متر طول

  4 متر ارتفاع

>