با فیلتر کردن اطلاعات مورد نظر، رسانه ی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

مجموع رسانه های یافت شده: 195

 • دارای نور

E-T120

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • اصفهان، اصفهان، سه وجهی گردان بزرگراه خرازي تقاطع اشرفي اصفهاني وجه سوم

 • 9 متر طول

  4 متر ارتفاع

 • دارای نور

E-T119

0
وضعیت اکران:   در حال اکران آگهی
تاریخ قابل اکران:   09 آذر 1401
 • اصفهان، اصفهان، سه وجهی گردان بزرگراه خرازي تقاطع اشرفي اصفهاني وجه دوم

 • 9 متر طول

  4 متر ارتفاع

 • دارای نور

E-T118

0
وضعیت اکران:   در حال اکران آگهی
تاریخ قابل اکران:   09 شهریور 1401
 • اصفهان، اصفهان، سه وجهی گردان بزرگراه خرازي تقاطع اشرفي اصفهاني وجه اول

 • 9 متر طول

  4 متر ارتفاع

 • دارای نور

E-T114

0
وضعیت اکران:   در حال اکران آگهی
تاریخ قابل اکران:   09 شهریور 1401
 • اصفهان، اصفهان، پل غدير جنوب زاينده رود وجه سوم

 • 12 متر طول

  4 متر ارتفاع

 • دارای نور

E-T113

0
وضعیت اکران:   در حال اکران آگهی
تاریخ قابل اکران:   09 آذر 1401
 • اصفهان، اصفهان، پل غدير جنوب زاينده رود وجه دوم

 • 12 متر طول

  4 متر ارتفاع

 • دارای نور

E-T112

0
وضعیت اکران:   در حال اکران آگهی
تاریخ قابل اکران:   10 مهر 1401
 • اصفهان، اصفهان، پل غدير جنوب زاينده رود وجه اول

 • 12 متر طول

  4 متر ارتفاع

>