با فیلتر کردن اطلاعات مورد نظر، رسانه ی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

مجموع رسانه های یافت شده: 1865

E-T117

0
وضعیت اکران:   در حال اکران آگهی
تاریخ قابل اکران:   11 دی 1401
 • اصفهان، اصفهان، بزرگراه شرق قبل از شهربازي شهر روياها ، جنب پمپ گاز دید به شهر روياها و جي

 • 12 متر طول

  5 متر ارتفاع

E-T116

0
وضعیت اکران:   در حال اکران آگهی
تاریخ قابل اکران:   11 دی 1401
 • اصفهان، اصفهان، بزرگراه دستجردي(سيتي سنتر) جنب شهرك آزمايش دید از سيتي سنتر و ميدان آزادي

 • 12 متر طول

  5 متر ارتفاع

 • دارای نور

E-T115

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • اصفهان، اصفهان، شيخ صدوق چهارراه نيكبخت

 • 5 متر طول

  3 متر ارتفاع

 • دارای نور

T-T372

0
وضعیت اکران:   در حال اکران آگهی
تاریخ قابل اکران:   22 مرداد 1401
 • تهران، تهران، پل شهيد كاظمي )آزادگان( تا عوارضي مسير برگشت ، تابلو ششم به تهران

 • 15 متر طول

  5 متر ارتفاع

 • دارای نور

T-T371

0
وضعیت اکران:   در حال اکران آگهی
تاریخ قابل اکران:   22 مرداد 1401
 • تهران، تهران، پل شهيد كاظمي )آزادگان( تا عوارضي مسير برگشت ، تابلو پنجم به تهران

 • 15 متر طول

  5 متر ارتفاع

 • دارای نور

T-T370

0
وضعیت اکران:   در حال اکران آگهی
تاریخ قابل اکران:   22 مرداد 1401
 • تهران، تهران، پل شهيد كاظمي )آزادگان( تا عوارضي مسير برگشت ، تابلو چهارم به تهران

 • 15 متر طول

  5 متر ارتفاع

>