با فیلتر کردن اطلاعات مورد نظر، رسانه ی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

مجموع رسانه های یافت شده: 173

K-S09-1

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • کردستان، قروه، چهارراه مدرس

 • 3.5 متر طول

  2.5 متر ارتفاع

K-S09-2

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • کردستان، قروه، چهارراه بوعلی

 • 3.5 متر طول

  2.5 متر ارتفاع

K-B41

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • کردستان، دیواندره، پل CNG خروجی به سمت سقز

 • 10 متر طول

  2 متر ارتفاع

K-B40

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • کردستان، دیواندره، محور دیواندره سقز ، پل عابر پیاده رشید آباد

 • 18 متر طول

  2.5 متر ارتفاع

K-B39

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • کردستان، دیواندره، محور سقز دیواندره ، پل عابر پیاده رشید آباد

 • 18 متر طول

  2.5 متر ارتفاع

K-B38

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • کردستان، دیواندره، پل CNG وردوی از سمت سقز

 • 10 متر طول

  2 متر ارتفاع

>