با فیلتر کردن اطلاعات مورد نظر، رسانه ی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

مجموع رسانه های یافت شده: 118

 • دارای نور

S-B36

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • سمنان، سمنان، بلوار شهید نوروزی( ورودی شهرک مدیران) دید از میدان استاندارد به سمت پل امیرکبیر

 • 17 متر طول

  3 متر ارتفاع

 • دارای نور

S-B35

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • سمنان، سمنان، بلوار شهید نوروزی( ورودی شهرک مدیران) دید از پل امیرکبیر به میدان استاندارد

 • 17 متر طول

  3 متر ارتفاع

 • دارای نور

S-B34

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • سمنان، سمنان، بلوار معلم شرقی دید از میدان مطهری به میدان معلم

 • 8.5 متر طول

  3 متر ارتفاع

 • دارای نور

S-B33

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • سمنان، سمنان، بلوار معلم شرقی دید از میدان معلم به میدان مطهری

 • 8.5 متر طول

  3 متر ارتفاع

 • دارای نور

S-B32

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • سمنان، سمنان، بلوار شهید اخلاقی دید از پل امیرکیر به سمت میدان امام علی (ع)- لت چپ

 • 19.5 متر طول

  3 متر ارتفاع

 • دارای نور

S-B31

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • سمنان، سمنان، بلوار شهید اخلاقی دید از پل امیرکیر به سمت میدان امام علی (ع)- لت راست

 • 19.5 متر طول

  3 متر ارتفاع

>