با فیلتر کردن اطلاعات مورد نظر، رسانه ی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

مجموع رسانه های یافت شده: 219

 • دارای نور

Y-B96

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • یزد، یزد، بلوار دهه فجر از میدان خاتمی به میدان یعقوبی

 • 18 متر طول

  3 متر ارتفاع

 • دارای نور

Y-B95

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • یزد، یزد، بلوار مدرس روبروی تامین اجتماعی به سمت میدان محراب

 • 10 متر طول

  3 متر ارتفاع

 • دارای نور

Y-B94

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • یزد، یزد، بلوار مدرس روبروی تامین اجتماعی به سمت میدان نماز

 • 10 متر طول

  3 متر ارتفاع

 • دارای نور

Y-B93

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • یزد، یزد، بلوار مدرس روبروی دادگستری از سمت میدان شهدای محراب

 • 10 متر طول

  3 متر ارتفاع

 • دارای نور

Y-B92

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • یزد، یزد، بلوار مدرس روبروی دادگستری از سمت میدان نماز

 • 10 متر طول

  3 متر ارتفاع

 • دارای نور

Y-B91

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • یزد، یزد، میدان ابوذر -ابوذر به کاشانی چپ

 • 30 متر طول

  3 متر ارتفاع

>