با فیلتر کردن اطلاعات مورد نظر، رسانه ی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

مجموع رسانه های یافت شده: 188

ASH-T53

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • آذربایجان شرقی، میانه، محوطه پاسگاه پلیس راه میانه - زنجان دید از زنجان

 • 12 متر طول

  5 متر ارتفاع

 • 240+

ASH-T52

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • آذربایجان شرقی، بستان آباد، محوطه پاسگاه پلیس راه سراب - بستان آباد دید از بستان اباد

 • 12 متر طول

  5 متر ارتفاع

 • 260+

ASH-B136

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • آذربایجان شرقی، سراب، مسیر سراب – اردبیل پل عابرپیاده اسفسلان دید از اردبیل

 • 15 متر طول

  2 متر ارتفاع

 • 275+

ASH-B135

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • آذربایجان شرقی، سراب، مسیر سراب – اردبیل پل عابرپیاده اسفسلان دید از سراب

 • 15 متر طول

  2 متر ارتفاع

 • 268+

ASH-B134

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • آذربایجان شرقی، سراب، مسیر سراب – اردبیل پل عابرپیاده پادگان دید از اردبیل

 • 15 متر طول

  2 متر ارتفاع

 • 279+

ASH-B133

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • آذربایجان شرقی، سراب، مسیر سراب – اردبیل پل عابرپیاده پادگان دید از سراب

 • 15 متر طول

  2 متر ارتفاع

 • 284+
>