با فیلتر کردن اطلاعات مورد نظر، رسانه ی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

مجموع رسانه های یافت شده: 189

 • دارای نور

HR-B22

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • هرمزگان، بندرعباس، ورودی بندرعباس در مجاورت پایانه بار ، مسیر رفت - شمال به جنوب B

 • 11 متر طول

  4 متر ارتفاع

 • 258+
 • دارای نور

HR-B21

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • هرمزگان، بندرعباس، ورودی بندرعباس در مجاورت پایانه بار ، مسیر رفت - شمال به جنوبA

 • 11 متر طول

  4 متر ارتفاع

 • 240+
 • دارای نور

HR-B20

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • هرمزگان، بندرعباس، ورودی بندرعباس در مجاورت پایانه بار ، مسیر برگشت - جنوب به شمال B

 • 11 متر طول

  4 متر ارتفاع

 • 259+
 • دارای نور

HR-B19

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • هرمزگان، بندرعباس، ورودی بندرعباس در مجاورت پایانه بار ، مسیر برگشت - جنوب به شمال

 • 11 متر طول

  4 متر ارتفاع

 • 249+
 • دارای نور

HR-B18

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • هرمزگان، بندرعباس، ورودی بندرعباس در مجاورت پایانه بار ، مسیر برگشت - جنوب به شمال

 • 25 متر طول

  4 متر ارتفاع

 • 237+
 • دارای نور

HR-B17

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • هرمزگان، بندرعباس، ورودی بندرعباس در مجاورت پایانه بار ، مسیر رفت - شمال به جنوب

 • 25 متر طول

  4 متر ارتفاع

 • 212+
>