با فیلتر کردن اطلاعات مورد نظر، رسانه ی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

مجموع رسانه های یافت شده: 112

 • دارای نور

A-B35

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • اردبیل، آستارا، ورودی آستارا -میدان لا

 • 21 متر طول

  1.9 متر ارتفاع

 • دارای نور

A-B34

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • اردبیل، پارس آباد، پارس آباد - اجیرلو ، عرشه پل عابر-برگشت

 • 12 متر طول

  1.8 متر ارتفاع

 • دارای نور

A-B33

0
وضعیت اکران:   در حال اکران آگهی
تاریخ قابل اکران:   15 اردیبهشت 1399
 • اردبیل، اردبیل، اردبیل-سرچم اراللو

 • 24 متر طول

  2.5 متر ارتفاع

 • دارای نور

A-B32

0
وضعیت اکران:   در حال اکران آگهی
تاریخ قابل اکران:   08 اردیبهشت 1399
 • اردبیل، اردبیل، سرچم-اردبیل،اراللو

 • 23.5 متر طول

  2.5 متر ارتفاع

 • دارای نور

A-B31

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • اردبیل، نمین، استارا-اردبیل ورودی شهرستان نمین

 • 16 متر طول

  2.5 متر ارتفاع

 • دارای نور

A-B30

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • اردبیل، نمین، اردبیل -استارا،ورودی شهرستان نمین

 • 16 متر طول

  2.5 متر ارتفاع

>