با فیلتر کردن اطلاعات مورد نظر، رسانه ی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

مجموع رسانه های یافت شده: 272

 • دارای نور

QA-S76

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • قزوین، قزوین، بلوار بهشتی نرسیده به چهارراه ولیعصر مقابل کارگزاری بیمه

 • 4.5 متر طول

  1.5 متر ارتفاع

 • دارای نور

QA-S75

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • قزوین، قزوین، بلوار آزادگان (غیاث آباد) مقابل اداره ارشاد

 • 4.5 متر طول

  1.5 متر ارتفاع

 • دارای نور

QA-S74

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • قزوین، قزوین، بلوار آزادگان ( غیاث آباد) مقابل پاساژ علاالدین

 • 4.5 متر طول

  1.5 متر ارتفاع

 • دارای نور

QA-S73

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • قزوین، قزوین، خیابان پادگان مقابل بیمارستان شهیدرجائی

 • 4.5 متر طول

  1.5 متر ارتفاع

 • دارای نور

QA-S72

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • قزوین، قزوین، بلوار خرمشهر بعداز تامین اجتماعی به سمت چهارراه ولیعصر

 • 4.5 متر طول

  1.5 متر ارتفاع

>