با فیلتر کردن اطلاعات مورد نظر، رسانه ی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

مجموع رسانه های یافت شده: 95

 • دارای نور

Ke-B84

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • کرمان، بم، بزرگراه خليج فارس به سمت ارگ جديد

 • 18 متر طول

  3 متر ارتفاع

 • دارای نور

Ke-B83

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • کرمان، بم، شهر جدید ارگ به سمت بزرگراه خلیج فارس

 • 18 متر طول

  3 متر ارتفاع

Ke-S04

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • کرمان، بم، ابتدای بلوار صدوقی دور میدان

 • 3 متر طول

  3 متر ارتفاع

Ke-S02

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • کرمان، بم، انتهای بلوار صدوقی

 • 3 متر طول

  2 متر ارتفاع

Ke-S03

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • کرمان، بم، ورودی بلوار صدوقی دور میدان

 • 3 متر طول

  3 متر ارتفاع

Ke-S02

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • کرمان، بم، انتهای بلوار صدوقی

 • 3 متر طول

  2 متر ارتفاع

>