با فیلتر کردن اطلاعات مورد نظر، رسانه ی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

مجموع رسانه های یافت شده: 635

 • دارای نور

E-T122

0
وضعیت اکران:   در حال اکران آگهی
تاریخ قابل اکران:   09 شهریور 1401
 • اصفهان، اصفهان، خ جي تقاطع همدانيان از احمد آباد

 • 9 متر طول

  4 متر ارتفاع

 • دارای نور

E-T121

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • اصفهان، اصفهان، خ جي تقاطع همدانيان به احمد آباد

 • 9 متر طول

  4 متر ارتفاع

 • دارای نور

Y-T91

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • یزد، یزد، پایانه بار یزد دید به داخل پایانه

 • 12 متر طول

  6 متر ارتفاع

 • دارای نور

Y-T90

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • یزد، یزد، پایانه بار یزد دید به بیرون از پایانه

 • 12 متر طول

  6 متر ارتفاع

 • دارای نور

QA-T62

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • قزوین، قزوین، بیلبورد خیام شمالی دید از فلسطین

 • 8 متر طول

  5 متر ارتفاع

 • دارای نور

QA-T61

0
وضعیت اکران:   قابل اکران
 • قزوین، قزوین، بیلبورد خیام شمالی دید از خیام

 • 8 متر طول

  5 متر ارتفاع

>